Over mijzelf

Even voorstellen: Frankeline van Nieuwenhuijzen

Na mijn studie Toegepaste Huishoudwetenschappen (HBO) wist ik het zeker: ik wil voorlichting geven. Met veel plezier heb ik gewerkt in diverse functies waarin het informeren van mensen centraal stond. Geleidelijk aan ontstond mijn wens om meer ‘iets voor iemand te betekenen’. En zo werkte ik in verschillende functies bij onder andere woningcorporaties. Daarna was ik een aantal jaren wijkcoördinator bij een gemeente. Mijn rol in alle functies was: aanbod aanpassen aan de vraag.

Ruimte maken voor iets nieuws

Lieverlee begon het bij mezelf te kriebelen. Wanneer ervaar ik ruimte? En bijna als vanzelf kwam de rode draad boven: ‘ik wil ruimte maken voor iets nieuws’. Door zelf verwoed kasten leeg te maken en opnieuw in te richten, met de vraag: ‘wat kan weg en wat hoort bij mij’? Ordenen biedt mij overzicht. En overzicht biedt mij rust. Door bij anderen te helpen met opruimen of kasten anders in te richten ontstond bij hen ook ruimte; ook in het hoofd!

En met dat vrije gevoel wil ik nu aan de slag: RUIMTE – VRIJ –MAKERS.
Mijn rol in deze functie is: een oplossing aanreiken naar jouw behoefte.