De praktijk

Als we aan het werk zijn, vormen jouw wensen en mogelijkheden steeds de basis. Jij beslist; ik help je om de keuze makkelijker te maken door je te sturen in de manier waarop en de volgorde waarin we te werk gaan.

Ik werk volgens de code van ethiek van de Nederlandse beroepsvereniging voor Professional Organizers (NBPO). Dit houdt in dat ik discreet en respectvol om ga met de mensen, situaties en spullen die op mijn pad komen. Ik oordeel nooit, maar werk naar een oplossing toe. Is er een bepaalde vraag of situatie die mijn expertise te boven gaat, dan zal ik je zo mogelijk en in overleg verwijzen.

Sinds 1 mei 2017 ben ik geregistreerd als lid van de NBPO. Voor meer informatie hierover: www.nbpo.nl.

Print